Idrett og politikk

12. februar 2009 0:03 av Rune Geisnes 

Prosjektleder i Sør-Trøndelag Idrettskrets Ivan Leraand, sier de bruker idretten som et sosialpolitisk virkemiddel

Prosjektleder Ivan Leraand

Prosjektleder Ivan Leraand

Når kakesalg og frivillig arbeid ikke strekker til må man søke om pengestøtte for å få idretten til å gå rundt, dette er noe Trondheim bokseklubb har fått merke som holder hus i en av Trondheims fattigste bydeler, Kolstad. Bokseklubben har nylig fått 25 000 kr i støtte fra Sør-Trøndelag Idrettskrets til driftsmidler. Leder i klubben Tom Friman legger ned mange arbeidstimer i løpet av året uten å heve lønn.

-  Sør-Trøndelag Idrettskrets prioriterer marginaliserte grupper, sier Ivan Leraand. Viktigheten av å støtte små idrettslag i bydeler med dårlig økonomi er stor mener Leraand.  Det er ofte her vi finner aleneforsørgerne som har lite resurser å stille opp med.

Etter at Gerhard Dalen gikk av som kommunaldirektør for kultur mandag 1. desember i fjor, overtok kommunaldirektør for Helse og velferd Tor Åm ansvaret for idrettsområdet med umiddelbar virkning. Åm skal på rådmannens vegne utrede hvordan Trondheim kommune kan sikre en nær og god dialog med alle som er opptatt av idrett.

- Jeg vil umiddelbart invitere til dialog med idretten for å kartlegge situasjonen og bli kjent med idrettsmiljøet i byen. På bakgrunn av det som kommer fram, vil jeg fremme forslag til tiltak, sier Tor Åm.

Han legger til at et omfattende samarbeid mellom frivillige lag og organisasjoner og kommunen er helt avgjørende for å oppnå en god og målrettet idrettsatsing. Tor Åm mener fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak i et idretts- og folkehelseperspektiv vil være et helt sentralt strategisk grep for kommunen fremover.

- En slik satsing blir ikke mindre viktig når våre økonomiske muligheter er begrenset, sier Tor Åm.

Stengt for kommentarer.