Uenighet om godsterminalens beliggenhet

25. januar 2012 11:01 av Mari Janne Støle 

Meningene er splittede etter Jernbaneverket kom med en anbefaling der Søberg og Torgård er pekt ut som de mest aktuelle alternativene for en ny godsterminal.

Ifølge Jernbaneverket kan havna på Orkanger eller Brattøra bli en del av løsningen. De mener at utifra analyser, er en godsterminal innenfor 10-20 kilometer fra Trondheim sentrum den beste løsningen for å løse fremtidens transportbehov. Melhus formannskap er blant flere som har kommet med mange spørsmål de ønsker å få svar på i konsekventutredningen.

Splittede meninger

- Merknadene fra næringslivet er tydelig på at en lokalisering sør for Trondheim er å foretrekke. Fylkeskommunale, kommunale og andre myndigheter er splittet, men mange har som utgangspunkt at Integrert konsept er mest fremtidsrettet. Det er samtidig sterke høringsuttalelser som går imot lokaliseringsalternativene i konsept Integrert øst fra beboer- og miljøorganisasjoner. I konsept sør er det kun Søberg som har tilsvarende negative merknader, uttaler prosjektleder Raymond Siiri i en pressemelding.

Protester

Det har kommet en rekke protester i Melhus mot Søberg.  10 av 11 representanter i Melhus formannskap har stemt for at Søberg og Torgård skal være med videre i utredningene. Stemningen har derimot vært negativ i forhold til en eventuell havn på Øysand, som havnedirektøren har foreslått.

Utvidelse av jernbanespor

Velges Torgård, er det planlagt å utvide et eksisterende jernbanespor fra Melhus frem til Torgårdsletta. Jernbaneverket anbefaler at det gjennomføres en konsekventutredning med konsept delt sør for Trondheim, og at det sees på havnemuligheter i Trondheimsregionen.

Stengt for kommentarer.