Mye lekser i barneskolen

20. januar 2012 0:39 av Christine Næsvold Kveinsjø 

May Kristin Sten bor på Stjørdal, og har to sønner som går i 1. og 3. klasse. Hun mener barna får med seg alt for mye lekser hjem, og at dette fører til umotiverte barn og en travel hverdag.

Barnas skoledag går fra 08.15 til 13.20. Noen av elevene har foreldre hjemme som kan hjelpe til med leksene, mens noen må vente til arbeidsdagen er over.
– Det er ikke like lett for alle barna å sette seg ned etter skolen, og gjøre ferdig alle leksene alene, forteller May Kristin. Hun er en av de mødrene som kommer hjem senere. Med matlaging og husarbeid blir det tungt for både foreldre og barn å starte opp med leksene.

Store mengder hjemmearbeid
– Førsteklassingene har naturlig nok ikke så mye hjemmelekser, men jeg merker at det blir mer og mer oppover i klassene, forteller hun. Hennes eldste sønns ukeplan består av norsk, matte, engelsk, religion, livssyn og etikk (RLE), og samfunns- og naturkunnskap. Leksene skal være ferdig til torsdag, som er fristen for innlevering.

Gjøre ferdig leksene på skolen
– Jeg ville foretrukket at alt skolearbeid ble gjort på skolen, og at man kunne fokusert mer på blant annet lesetrening hjemme, sier May Kristin. Hun vil heller lære minstegutten bokstaver og tall, og la lærerne sørge for at barna får en rettferdig opplæring i de andre fagene.
– Når guttene skal til høyere klassetrinn tror jeg for eksempel at matematikk vil bli en utfordring. Da kan læreren oftest forklare, og lære bort bedre enn mange av foreldrene, sier hun.

Straff med leksehjelp
På skolen der barna hennes går, har de 20 minutter valgfri leksehjelp etter hver undervisningstime. Der er det assistenter som hjelper de som trenger det, men det er ikke alltid like lett å få barna med på ordningen. Alternativet er nemlig friminutt.
– Noen føler det blir som en straff at de må sitte inne og gjøre matte, mens de andre er ute og leker, legger hun til.

Fritid til lek
Helst ville hun hatt heldagsskole, der alt arbeid ble gjort ferdig før de kom hjem, som igjen ville gitt barna mer tid til å holde på med fritidsaktiviteter.
– Vi kutter ikke ned på fritidsaktivitetene for å gjøre lekser, da blir barna umotiverte, forteller hun. Leseleksene er oftest de som kan bli skjøvet til side for å gjøre plass til andre lekser, noe hun synes er synd, fordi lesing er noe av det viktigste de lærer på barneskolen.

Stengt for kommentarer.