Skaut skaper rødgrønn splittelse

11. februar 2009 9:35 av Siri Gulliksen Tømmerbakke 

Hijabdebatten skaper intern strid innad i regjeringspartiene. Representanter fra Sp og SV er dypt uenige i vedtaket om bruk av det religiøse hodeplagget i politiet.

Stortingsrepresentant Ola Borten Moe (Sp) går sterkt ut mot vedtaket om å tillate bruk av hijab som polititjenestekvinne. Han mener en hijab er å betrakte som et religiøst og politisk symbol, og synes ikke det hører hjemme til en politiuniform.

Ola Borten Moe Foto: Frode Hansen, VG

Ola Borten Moe Foto: Frode Hansen, VG

- Jeg snakket med justisminister Knut Storberget senest i dag tidlig, og han presiserte at han ønsket en bred debatt vedrørende denne saken. Han forteller videre at han tolket samtalen med justisministeren dit hen at vedtaket absolutt ikke er endelig.

Borten Moe understreker at dette er hans personlige synspunkt. Senterpartiet har ennå ikke gått ut med et offentlig standpunkt.

SV positive
Sosialistisk Venstreparti ønsker hijabuniformert politi velkommen. Justispolitisk talsmann, Akhtar Chaudhry, mener det nye vedtaket vil motvirke diskriminering. Utspillet til regjeringskollega, Borten Moe, vil han imidlertid ikke kommentere. Snorre Valen, som er Sør-Trøndelag SVs førstekandidat ved stortingsvalget i 2009, innrømmer at han synes problemstillingen er vanskelig.

- Fordi politiet har monopol på maktutøvelse i landet vårt, bør det være fullstendig nøytralt, sier han, men påpeker at han ser begge sider av saken.

- Spørsmålet er jo om man kan kalle en hijab et religiøst eller politisk symbol.

Argumentasjonen til Borten Moe er han prinsipielt uenig i.

Islamsk Råd oppgitt
Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Shoaib Sultan, synes debatten er hauset opp og problemstillingen gjort mye større enn den egentlig er.

- Dette var jo ikke noe problem da forsvaret gjorde om sitt uniformsreglement for mange år siden, sier han, og påpeker at han tror det er fordi det nå er muslimene som bryter vei som gjør at dette har blitt så omdiskutert.

Han legger til at hvis det er snakk om at uniformen ikke skal gi noen religiøse assosiasjoner, burde også riksvåpenet vært tatt bort. Islamsk Råd vil – i likhet med Senterpartiets Borten Moe – delta i den generelle debatten, og forsøke å påvirke justisministeren før han tar sin endelige avgjørelse.

Storberget vingler
Knut Storberget skrev i sin pressemelding forrige onsdag at beslutningen om en endring i uniformsreglementet var tatt. Etter sterkt press fra mange hold har han nå måttet trekke tilbake sin avgjørelse. Nå varsler han en ny runde med debatt, og har bedt Politidirektoratet utarbeide et konkret forslag til gjennomføring av en eventuell lovendring.

Stengt for kommentarer.