- Givergleden gir utslag

24. oktober 2011 16:01 av Charlotte Wallin 

Mens avissalgstallene går nedover over hele landet, holder gatemagasinet Megafon fortsatt fortet.

Petter Lønningen er konstituert Ansvarlig Redaktør for Megafon (Foto: Charlotte Wallin)

Mange av landets aviser kjenner konkurransen fra nettmediene, noe som går utover både opplag og salg. Også gatemagasinet Megafon har merket nedgang de siste par årene, men redaktør Petter Lønningen tror ikke det har med konkurranse å gjøre.


- Vi har gått fra et opplag på 18 000 til 12 000 i måneden de siste par årene. Mye av dette er fordi vi har mistet en del av storselgerne våre. Dette er selgere som nå ikke har et behov for Megafon lenger fordi de har klart å fått seg et stabilt liv. Vi er selvfølgelig glad for dette, det er jo mye av hensikten med vår organisasjon, smiler Lønningen.


Megafon blir solgt på gaten av vanskeligstilte mennesker. Selgerne kjøper så mange magasin de selv vil for 25 kroner per blad, og selger de videre for 50 kroner. Selgerne tjener da 25 kroner per blad de selger. Megafon sitt ønske og hensikt er å gi vanskeligstilte mennesker en mulighet til å skaffe seg en inntekt på en verdig måte.

Støtter en god sak
Megafon har ingen nettkonkurrenter slik de fleste andre aviser og magasiner har, men Lønningen tror ikke det er derfor leserne velger å kjøpe magasinet.


- Folk flest kjøper ikke megafon nødvendigvis basert på innholdet, men for å støtte en god sak. De ser at folk som er i en vanskelig situasjon vil jobbe og få kontroll over hverdagen sin igjen. Givergleden gjør stort utslag på salgstallene.

Går i null
Ved siden av salgsinntektene får Megafon støtte fra helsedirektoratet og kommunen. Magasinet har lite annonseinntekter. Lønningen forklarer at det er viktig for de at annonsene passer med innholdet i magasinet, og samtidig må det passe for lesergruppen.


- Vi går stort sett i balanse økonomisk sett hvert år. Hvis vi skulle fått et potensielt overskudd, ville det ha gått tilbake til organisasjonen vi er eid av, ALF AS (Senter for arbeidslivforberedelse). Akkurat som de ville dekket et underskudd dersom det skulle skje.

- Vi ønsker å ekspandere
Redaktøren har klare fremtidsutsikter for gatemagasinet, og et av de er de allerede godt på gang med.


- Vi har gradvis begynt med å endre profilen vår. Vi jobber nå med at innholdet skal bli med featurebasert enn før. I tillegg har vi begynt med faste reportasjer om gatekunst og gatemote. Dette er for å få et mer balansert blad med variert innhold.


Idag har megafon utsalg i Bergen, Os og Florø, men de ønsker å gi nye utsalg rundt om i Hordaland.
- Vi vil ekspandere, men det må gjøres gradvis. Det vil bli en utfordring og kreve en del forberedelser. Vi ønsker å nå ut flere steder. Ikke for å øke fortjenesten, men fordi vi mener det er viktig.
Hvorfor skal ikke folk som bor lenger ut i distriktet, og som kunne trengt denne muligheten, få sjansen? Avslutter Lønningen.

Stengt for kommentarer.