Ingen store endringer for studentøkonomien

10. oktober 2011 20:18 av Karstein Sollid 

Lærerstudent Simen Dyb Berg (23) er fornøyd med neste års statsbudsjett.

YouTube Preview Image

Av: Nora Stubsjoen og Karstein Sollid

Stengt for kommentarer.