Kulturskolen blir dyrere

19. september 2011 11:26 av Siv K. Berg 

Bergen kommune har som mål at å få flere kulturaktive barn og unge i alle bydeler og kulturinstutisjoner med forslag til nytt budsjett. Likevel øker de egenandelen i kulturskolen.

Egenandelen for et barn på kulturskolen er i dag 2480 kroner. Ifølge budsjettet for 2012 vil egenandelen neste år øke til 3000 kroner per hode per år, en økning på drøye 20 prosent.

Positiv til budsjettet
Mardon Åvitsland, rektor ved Kulturskolen i Bergen, er positiv til det nye budsjettet. Dette til tross for prisøkningen.

– Jeg har respet for økningen på 520 kroner. Dette resulterer i et styrket faglig innhold, mer tid til hver elev og høyere kvalitet, sier han.

Rektoren mener at det er ingen grunn til å tro at familier vil protestere mot den nye økningen. Han påpeker at familier med lav inntekt kan søke på friplasser.

– Det er ingen begrensninger på friplasser. Det eneste er at familien må dokumentere at inntekten er under 300.000 kroner, forklarer Åvitsland.

Byrådsavdelingen for kultur, kirke og idrett får en vekst på 32 millioner kroner for 2012 sammenliknet med i år. I alt blir avdelingens budsjett på 876 millioner kroner i 2012.

Stengt for kommentarer.