Den aggressive rødreven tar over

3. februar 2009 23:12 av Silje Lohndal 

Rødreven øker stadig i antall og er mer utbredt enn noen gang. Dette skaper problemer for den utrydningstruede fjellreven.

fjellrev

Dette er en av de to fjellrevene som holder til i Kristiansand dyrepark

- En av grunnen til at rødreven har økt i utbredelse er delvis menneskeskap, utbygging av veier, kraftledninger og husvær, og et varmere klima, sier Nina Eide som jobber for Norsk institutt for naturforskning som har eget prosjekt for å øke antall fjellrever her i Norge.

Fjellreven er en kritisk truet art her i Norge og man antar at det er rundt 50 voksne individer igjen. Ifølge SSB har det blitt felt 19 500 rødrever i jaktåret 07/08. Selv om man har flere hjelpeorganisasjoner som prøver å holde liv i fjellreven, er det et faktum at rødreven har økt i utbredelse og dermed har fjellreven en ny konkurrent om mat og hiplasser

Fredet art
Rødreven er større og mindre sjenert enn den lille slektningen. Fjellreven har tykk hvit pels på vinteren og er tilpasset kaldt klima. Både i Sverige og i Finland er arten truet. Det er også konkurranse mellom rødreven og fjellreven om mat og hiplasser siden de spiser det samme. Fjellreven er derimot en fredet art, og siden den ble fredet i 1930 har ikke bestanden greid å tatt seg opp igjen. Det har vært funnet bevis som antyder at jakten på fjellrev opphev ikke helt da den ble fredet. Det har vært påvist at selv med hjelp og avlsprogrammer får fjellreven generellt sett ikke mange valper. I 2000 ble det ikke født noen fjellrevvalper
Man kan si at rødreven går der det folk går, mens fjellreven klarer seg bedre der det er lite folk, sier Nina Eide.    

videre lesning:

www.fjellrev.no
www.nina.no

Stengt for kommentarer.