Føler seg misforstått

11. september 2011 23:48 av Maria 

Det er kun få dager før valget, og utenfor MENY på Krokstad Senteret står det to politikere,  en av dem Knut Myrvold (53). Han har vært medlem i fremskritstpartiet i fire år, og står nå på det lille senteret i Krokstadelva for å gi informasjon og fremme sitt parti før valget.

-  Grunnen til at vi står her på Krokstad Senteret er litt på grunn av driftsledelsen og litt av eget valg. Det stod mellom Krokstad og Buskerud Storsenter. Senterledelsen ville ikke ha oss på andre siden (BS) med stand inne, så da falt naturlig valget på Krokstad Senteret.

Men med tanke på hvor få mennesker som er innom her i forhold til Buskerud Storsenter, så er det vel ikke så smart å stå her for å reklamere for seg selv?

- Vel, her når vi de lokale, og det at vi kan stå inne er vi veldig fornøyde med. På Buskerud Storsenter så kommer det folk fra forskjellige kommuner i området, mens her på dette senteret er det flest fra Nedre Eiker, og det er jo de vi vil nå ut til.

Når det kommer til FRP er det vanskelig å unngå spørsmålet rundt innvandring. Hva slags mål har egentlig partiet når det gjelder Nedre Eiker de neste årene? Det er jo tross alt på grunn av innvandringspolitikken at de fleste ”kjenner til” FRP.

- Her føler jeg at vi er litt misforstått, sier Myrvold og blir mer alvorlig.
Vi ønsker å stoppe innvandringen i Nedre Eiker, fordi vi ønsker å integrere de som allerede er her. Og det er ikke så enkelt som at de bare skal lære seg språket. De skal forstå kulturen, levesettet, språket, gå på skole og til slutt kunne komme seg ut i jobb. Det er det vi ønsker med de som er her, uten å ta inne flere innvandrere. Det er målet vårt og vi mener at det skal bli innført et kvotesystem. Dette har faktisk innvandringsbyrået i Nedre Eiker vært enig med oss i FRP om.

Så dette gjelder alle innvandrere?

- Nei, er du forfulgt, er det fare for at du skal bli henrettet eller noe annet hvor livet ditt er i fare i ditt eget hjemland, da skal selvsagt grensene være åpne. Men jeg vil også at skal dette være mulig, så ønsker vi strengere grensekontroller.

Solberg skole og eldrebølgen
Men selv om innvandring står høyt på listen for FRP, så er det kanskje andre ting som er mer viktig når det kommer til kommunevalget, men hvilke saker er det egentlig FRP mener er viktigst for årene som kommer når det gjelder Nedre Eiker?

- Jeg kan ikke velge en sak som jeg vil si er viktigst, men kanskje jeg kan plukke ut to av målene. Det ene er skolesituasjonen i Solberg. Dette kan ikke fortsette mye lenger, og det må bli gjort noe her. Det går ikke an å ha en skole hvor det er så kaldt på vinteren at små barneskoleelever må bli sendt hjem fordi de ikke kan være i klasserommene. Dette må endres. Det andre er at vi ønsker å møte eldrebølgen. Sånn som situasjonen er nå så er det behov for cirka 50 ekstra sykehjemsplasser i kommunen, hvis dette fortsetter på samme vis vil vi i 2030 ha behov for over 200 ekstra plasser. Dermed har vi det som mål, å tenke litt lenger frem i tid og skaffe mange flere plasser.  Jeg mener ikke at vi får gjort dette nå med en gang, men planleggingen må starte nå.

Ja, det er vel som regel det som tar lengst tid blant dere politikere?

-  Ja, ler Myrvold, planlegging tar tid, så det er viktig å starte nå med en gang.

Men hvorfor er FRP så opptatt av at Solberg skole skal bli bygget om, når kommunen alt har startet og bygd om Veiavangen skole uten å fullføre? Kommunen har ikke råd til å bygge ut resten av skolen, så elevene ved Veiavangen må bruke tid av sin skoledag på å gå til ”Down under” når de skal ha musikk, gå til hallen i Mjøndalen når de skal ha gym og de har heller ikke noe sløydrom på den nye skolen. Er det ikke dumt da dumt å begynne på et nytt skoleprosjekt uten å fullføre det første? Dette er vel spørsmål som flere tenker av innbyggerne i Nedre Eiker.

- Det er mye innenfor skolen vi vil endre på, men når det gjelder Veiavangen så mener jeg det er et logistikk spørsmål. Det tar ikke alt for lang tid fra Veiavangen skole, til hallen for eksempel. Da må lærerne legge gym-timen til slutten av dagen, dermed vil det ikke gå bort mye av undervisningstiden til elevene. Sammenligner vi dette så må Solberg prioriteres først. Problemet at elever fryser er noe vi må ta tak i.

Hva med lærere da, hva og hvordan skal dere luke ut de som er gode fra de dårlige, siden dette og er et av målene til FRP? Bedre lærere og skolemateriale.

- Her må vi bare stole på ledelsen. De som ikke passer som lærere burde ikke være lærere. Så får vi stole på at dette blir gjort noe med.

Så det skal bli enklere å sparke lærere, lærere som ikke er gode nok?

- Vel, det skal begynne fra barnehagen og førskolen. Vi ønsker flere lærlinger inne i systemet, fra starten av. At man tar inn lærlinger og gjerne har de i alle de fire årene ved studiene, gjerne 12-14 stykker i året. Så kan man igjen rekruttere disse videre i skolen.  Slik vil det alltid være utdannede og flere tilgjenglige lærlinger/lærere inne i systemet og dette skaper flere muligheter innenfor skolen. Ellers vil jeg si igjen, de som ikke passer som lærere, burde ikke være lærere. Jeg mener ikke at de trenger å sparkes, men kanskje få en omplassering.

Og når det kommer til mediene er det ikke hele tiden kun positiv reklame rundt valget. I dag skriver VG-nett på sin forside: ”Politikere kaster bort penger på reklame”, hvor de da har bilde av en reklameplakat fra FRP ved artikkelen sin. Hva mener Knut Myrvold om denne beskyldningen, og er det forsvarlig å bruke masse penger, opp til flere millioner på reklame? Hadde det ikke vært bedre å bruke disse millionene på sykehjemsplasser eller skole er spørsmålet.

- Nedre Eiker har i hvert fall ikke brukt mye på reklame, smiler Myrvold.
Her har vi ikke brukt reklamebyrå, men valgt billige trykkerier og gjort det meste selv. Vi har rett og slett ikke penger å bruke på reklame.

Så du er ikke enig med VG når de skriver dette om dere?

- Nei, det er vel på landsbasis, ikke med tanke på kommunevalgene. Til og med Drammen bruker sikkert mer enn oss her i Nedre Eiker. Så det er nok i Oslo og rundt der det blir brukt mest penger kan jeg tenke meg. Men det vet jeg faktisk ikke så mye om. Jeg vet at vi her i hvert fall ikke har brukt mye, avslutter Myrvold.

Stengt for kommentarer.