Løkkaselgere mister loppesalgsplass

8. juni 2011 20:56 av Fanny Ofstad 

Søndagsmarkedet i Birkelunden blir halvert.

Birkelunden marked er et brukt- og krambumarked, som ble startet i 2003, og holder åpent så å si alle søndager fremover i 2011. Ibrahim Karagøz er en av de faste selgerne på markedet. 

Hver søndag er det fullt av loppeglade mennesker i Birkelunden. (FOTO: Fanny Ofstad)

Han forteller at selv om markedet er svært populært, er det ikke alle som er like begeistret. Flere beboere i bydelen har klaget til politikerne, fordi de ikke får brukt parken slik de ønsker på søndager.

−Noen vil heller grille, lufte hundene eller leke med barna i Birkelunden. Det er derfor markedsområdet er blitt mindre og vi mistet den øvre delen av parken, forteller han.

Marius Pellerud (SV), leder i Oppvekst- miljø- og kulturkomiteen, forteller at klager spiller inn og veier tungt, men det er bydelsutvalget som fatter vedtaket. Han vil ikke si noe om markedet vil få tilbake plassen eller ikke.

− Vi ønsker å begrense størrelsen til Birkelunden Marked, delvis for å øke plassen for innbyggerne som har klaget. Klager er ikke avgjørende for alle saker, og det er sjeldent at alle er enige. Vi må forvalte med fornuft, forteller han.

Nestleder i BU-Grünerløkka, Ulf Granli, synes vedtaket er feil og stiller seg utenforstående til dette.

 − Vi er den andre siden til Pellerud. Birkelunden Marked er et veldig populært søndagsmarked. Det er stor utskiftning av folk i bydelen, dermed også stor utskiftning av varer. Intensjonen er kanskje god, men det blir feil når det er så mange andre parker og rekreasjonssteder å velge mellom. Jeg har vært i mange storbyer, som for eksempel Venezia og København, hvor slike markeder er en svært viktig del av bylivet. Det er flere gode enn dårlige grunner til å vedlikeholde slike arrangementer.

FOTO: Fanny Ofstad

Før markedet ble halvert var det salgsboder i hele Birkelunden. Den øvre delen av parken (tv.) er den del av parken selgerne har mistet.

Politisk spill
Øyvind Kristiansen, hovedansvarlig for Birkelunden Marked, forteller at de mistet denne delen etter et vedtak i bydelsutvalget den 26. januar 2010. Ny kontrakt ble gjeldende fra 1. februar 2011, og gjelder fem år frem i tid.  

− Jeg håper at markedet vil bli utvidet igjen. Det hele er et politisk spill, hvor Ap, SV og Rødt, som er en sterk politisk gruppering i bydelen, ønsker å begrense markedets størrelse. Grünerløkka er en bydel med mange store og bra parker. De som ønsker og gjøre andre ting i parken har mange alternativer, som for eksempel Sofienbergparken, Schous plass og Olaf Ryes plass, forteller han.

Pellerud forteller at parkene i bydelen er veldig mye brukt, spesielt om sommeren.

− Det er faktisk ikke så mange parker hvor det er ledig plass, alle er fulle av folk. Det er alltid sånn at organiserte aktiviteter i parkene går utover innbyggernes bruk. Vi vil absolutt ha organisert aktivitet, men dette må veies opp mot at mange folk ikke har egen hage, og det å kunne gi folk et ute-tilbud, også for de som bor i sentrum, er veldig viktig.

Granli forteller at nåværende bydelsutvalget har sagt nei til flere forslag.

− Øl og mat festivalen, som ble holdt i Sofienbergparken, fikk ikke leie lenger, forteller han.

Utsetter saken
Kristiansen påpeker at de leverte en underskriftskampanje med 369 underskrifter, som ble innhentet søndag 27. mars 2011, med ønske om utvidelse til øvre plass. De fikk ikke gjennomslag, og saken ble utsatt til neste møte, 31. mai 2011.

− Jeg vet ikke om vi får tilbake plassen, men de folkevalgte skal vite at det er kommunevalg til høsten, og da kan det hende at det blir en annen farge på sammensetningen av medlemmene i bydelsutvalget. Vi har fått råd og hjelp fra Høyre, som er representert i omsorg-, miljø-, og kulturkomiteen, som skal avgjøre om vi får utvide eller ikke. De som først og fremst taper på at markedet er blitt mindre, er alle de unge og andre spontane selgere som ønsker å selge sine egne ting, forteller Kristiansen.

Pellerud forteller om forrige møte i Oppvekst- miljø- og kulturkomiteen.

− Vi hadde besøk av Øyvind Kristiansen, og han la frem gode argumenter for at vedtaket bør gjennomgås. Jeg sa at vi må se litt på konsekvensene på markedet før vi gjør noe. Gevinsten ved å redusere plassen, er for eksempel at det åpnes mer for de menneskene som ikke er en del av markedet. Det er sånn at vi er interessert i hva erfaringene viser. Hvis det får store konsekvenser å redusere plassen, er det mulig å gjøre en revurdering av vedtaket.

Pengemagnet
Kristiansen forteller at Birkelunden Marked er blitt en turistattraksjon. På sommeren kommer turistbusser med forskjellige nasjoner, som stopper på nedsiden av parken for å besøke markedet.

− Dette drar også med seg økonomiske fordeler for kaféene og restaurantene rundt Birkelunden og i nærmiljøet, forteller han.

Kristiansen forteller at de også har to andre markeder som åpner i mai, Lakketorget Marked og Haugenstua Torg.

− Disse markedene har ikke eksistert så lenge, og er dermed ikke innarbeidet på lik linje, som det Birkelunden Marked er.

Oddveig Jensen (49) har solgt på markedet i to år. Hun tror at de vil få tilbake den tapte plassen.

− Markedet er verdifullt for menneskene på Løkka. Godt salg betyr mer liv på Grünerløkka og i Birkelunden. Markedet bør bestå og få sjansen til å utvikle seg, sier hun.

Stengt for kommentarer.