Klarer ikke å stumpe røyken

3. februar 2011 23:24 av Fanny Ofstad 

Over 6700 personer dør årlig av røyking i Norge. Likevel er det mange som har vanskeligheter med å stumpe røyken.

- Å slutte å røyke er noe av det beste du kan gjøre for helsen din. Røykeslutt er gunstig uansett alder, men jo tidligere du slutter, jo større blir helsegevinstene. Tobakksbruk er den viktigste enkeltstående risikofaktoren for kreft, og samtidig den viktigste dødsårsaken som kan forebygges, forteller Marianne van der Wel, rådgiver i kreftforeningen.

FOTO: "Røyker" av Yalcin Böcügöz

Hun forteller at nikotinavhengighet oppstår raskt. Noen kan bli avhengige etter bare få dagers bruk, mens hele 80 prosent vil bli avhengige dersom de røyker eller snuser daglig i et par måneder. Den fysiske avhengigheten kommer særlig til uttrykk når du ikke lenger får den stimulerende og beroligende effekten av nikotin. Etter to til tre dager er det verste over. Den psykiske og sosiale avhengigheten kan vare lenge etter at du har sluttet å røyke.

Vil kaste røykpakken
Anne Ofstad har røyket i 40 år. Presset fra andre røykere var årsaken til at hun begynte. Avhengigheten er et stort problem.

- Det som hindrer meg i å slutte er all den kosen jeg har med røyk. Det kan sammenlignes med en slankekur, det er ikke lett å holde seg unna skapet, når du vet at det står en stor godteskål der inne. Problemet er også at om du skal slutte å røyke, skal du helst gjøre det for alltid, det er det som er vanskelig.

- Nikotin er en av de mest avhengighetsskapende stoffene. Men det er den psykiske avhengigheten som er vanskelig. Den krever for eksempel at jeg må skifte stolen jeg sitter i, fordi jeg ikke kan sitte der jeg pleier å røyke. Jeg får alltid lyst på en røyk til kaffen, så da må jeg heller begynne å drikke te. Men jeg kunne aldri ha tenkt meg å snuse i stede for å røyke, det er fryktelig ekkelt og ser så stygt ut.

Avvennes med snus
Bjørn Andreas Bang, seksjonssjef i Røyketelefonen, forteller at helsedirektoratet ikke anbefaler snus som hjelpemiddel ved røykeslutt. Det er fordi snus er et helseskadelig produkt, som ikke har dokumentert effekt som røykeavvenningsmiddel, og fordi det finnes legemidler med dokumentert effekt.

- Selv om snus ikke anbefales som røykesluttmetode, finnes det noen særskilte unntak, forteller Elisabeth Larsen ved statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS.

Helsedirektoratets hjemmesider sier divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp at dersom pasienter har forsøkt å bruke legemidler til røykeslutt uten å lykkes, mener Helsedirektoratet at helsepersonell i individuelle tilfeller kan åpne for at pasientene prøver snus i stedet for røyk.

- Det er flest snusbrukere blant de yngste, mens den høyeste andelen dagligrøykere er i alderen 45-64 år, forteller Larsen.

Videre sier hun at Norge har tatt i bruk mange av virkemidlene som Verdens helseorganisasjon anbefaler for å redusere røyking. Høsten 2010 ble nye tiltak diskutert for å begrense adgangen til å røyke, både i det private og i det offentlige rom. Dette er for eksempel forbud mot røyking i bil, i parker, på uteserveringer og på bussholdeplasser.

Vil ikke slutte nå
Jens Petersson har brukt snus siden han var 13 år.

- Jeg prøvde snus da jeg gikk i sjetteklasse, men ble dårlig og prøvde røyk i stedet. Dette gjorde meg vant til nikotinet, og etterhvert begynte jeg å snuse igjen. Etter et par år var jeg avhengig.

Petersson forteller at han ikke ønsker å slutte med snus akkurat nå, selv om han angrer på at han begynte.

- Jeg har prøvd å slutte, men lysten ble for stor, spesielt om morgenen og etter måltid.

Petersson foteller at om han skulle slutte å snuse noen gang, vil det antagelig være for å få bedre helse og økonomi.

- Jeg tror at røykere kan bruke snus for å slutte, og omvendt. Røykere har den vanen med å ta seg en røyk, og derfor er det lettere om de kan bruke snus som erstatning.

Stengt for kommentarer.