Studenter glemt i miljøkampen

28. januar 2009 14:43 av Andreas Steenbuch Mathismoen 

Miljøinteressen daler når ungdom forlater videregående. Myndigheter og studentunionen bryr seg ikke. –Det er synd, sier Eirik Gran i Natur og Ungdom.

I mange år har Miljøverndepartementet og Statens Forurensningstilsyn (SFT) brukt store summer på å lære barn å bli miljøvennlige. På nettet finnes egne nettsteder hvor barn og ungdom læres opp i alt fra kildesortering til kunnskap om det biologiske mangfoldet. Mye penger brukes også i grunnskolen og videregående skole.

Men så er det stopp. Det finnes ingen nettsteder eller informasjonskampanjer direkte rettet mot Norges mange tusen studenter – og mange “glemmer” å tenke miljø i hverdagen.

Ungdom vi har snakket med etterlyser strengere regler i Norge. I Sverige bøtlegges studenter og andre som ikke sorterer søppelet.

Eirik Gran jobber med studenter og miljø i Natur og Ungdom. Han sier miljøinteressen er stor i grunnskolen og til dels ut videregående skole:

–Men så daler engasjementet. For mange er det tiden som ikke strekker til, men en viktig årsak er nok også er blitt litt glemt. Staten burde gjøre mer for å engasjere og lære opp studentene for å holde ved like kunnskapen og interessen fra grunnskolen. De vil da være bedre rustet til å møte arbeidslivet og et stadig mer miljørettet næringsliv. Dette er den nye generasjonen som om kort tid vil være både ledere i næringslivet og ikke minst voksne forbrukere, sier Gran.

Eirik Gran jobber med studenter og miljø i Natur og Ungdom.  Han sier miljøinteressen er stor i grunnskolen og til dels ut videregående skole:

-Men så daler engasjementet. For mange er det tiden som ikke strekker til, men en viktig årsak er nok også blitt litt glemt.  Staten burde gjøre mer for å engasjere og lære opp studentene for å holde ved like kunnskapen og interessen fra grunnskolen. De vil da være bedre rustet til å møte arbeidslivet og et stadig mer miljørettet næringsliv.  Dette er den nye generasjonen som om kort tid vil være både ledere i næringslivet og ikke minst voksne forbrukere, sier Gran.

Natur og Ungdom arbeider trofast for  engasjere ungdom, men klarer ikke nå alle.

Kommunikasjonssjef Jon Berg i Miljøverndepartementet henviser spørsmål om hvorfor det ikke drives kampanjer om for eksempel resirkulering overfor studenter til SFT. Studenter er, til tross for lav inntekt, storforbruker av varer som kan resirkuleres etter bruk.

Reidar Eriksen i SFT sier det er kommunenes ansvar å tilrettelegge for kildesortering blant studenter. –SFT lager kun generelle regler, og det er kommunene som selv må bestemme eventuelle kampanjer overfor hver enkelt gruppe. Kommunene har forskjellig fokus, alt etter hvordan befolkningen er sammensatt, sier han.

Studentbyer som Bergen, Oslo og Ås burde dermed ha et stort fokus på studentene.

Verken i SFT eller departementet vil noen svare på hvorfor det drives statlige sentrale kampanjer overfor barn og den generelle voksne befolkningen, men ikke overfor studentene.

Leder i Norsk Studentunion, Ingvild S Reymert, sier organisasjonen ikke driver miljøinformasjon:

–Jeg synes ikke det er nødvendig å informere studenter noe mer eller annerledes enn resten av befolkningen. Dette er uansett Statens ansvar, sier hun.

Per Inge Flønæs, 22 år, er teambuilder, og skal snart i gang med videre studier. –Nordmenn har generelt stor ego, kansje inkludert meg selv, og tenker at det lille jeg kan gjøre ikke spiller noen rolle for miljøet. Men hadde Staten tilrettelagt bedre og informert bedre ville jeg gjort mer. I Sverige blir du bøtelagt hvis du ikke kildesorterer på studentcampus. Det skjer ikke i Norge. Her virker det som om ingen bryr seg, sier han.

Stengt for kommentarer.