Høyre gir gass for lørdagspass

28. januar 2009 14:21 av Mette-Line Lundereng Gynnild 

Høyre foreslår utvidede åpningstider på offentlige kontorer. Dette innebærer at du faktisk kan få ordnet deg pass på lørdager.

bent-haie1Da Høyre la fram sitt programforslag for perioden 2009-2013 gikk partiet blant annet inn for at flere offentlige kontorer skal holde åpent lørdager – og utvide åpningstidene.

Stortingsrepresentant Bent Høye har tidligere uttalt at det offentlige servicenivået må tilpasses dagens behov. Det er i hovedsak snakk om kontorer som får mange publikumshenvendelser, som NAV, politiet (som utsteder pass) og biltilsynet.

Utelukker ikke
Informasjonssjef for Oslo politidistrikt, Unni Grøndal, sier at de har tatt forslaget med utvidede åpningstider opp til vurdering.

– Vi ser på mulighetene for utvidet åpningstid, men vi er ikke kommet langt nok med den saken til å kunne kommentere ytterligere.

Positive kunder
Kundene på passkontoret på Grønland politistasjon stiller seg positive til forslaget.

– Bedre service på offentlige kontorer passer meg utmerket. Jeg må innrømme at det er frustrerende å måtte komme hit i arbeidstiden min, sier Unn Catrin Vinjor .

Selv har hun opplevd og sittet i kø på passkontoret i flere timer. Særlig i trykkperioder, som vår og sommer, opplever flere lang ventetid.

– Jeg satt her i fire timer en gang, og det er i grunn for lenge. Hele dagen gikk med til å få ordnet passet. Jeg tror nok menigmann vil synes at dette er en smart løsning, sier Vinjor.

Ikke holdbart
Jan Steigberg Olsen er heller ikke fornøyd med dagens ordning.

– Slik situasjonen er i dag er det ikke holdbart. Folk må ta seg fri fra jobb for å komme hit, og det koster jo samfunnet penger det og, sier Steigberg Olsen.

Han mener det burde vært skrevet bok om hvordan systemet i Norge fungerer i forhold til andre land, og stiller seg svært positiv til Høyres programforslag.

– Man kan ikke leve sånn, det må gjøres tiltak i disse datatider som effektiviserer dette. Jeg synes det er et minstekrav at de iallefall utvider åpningstiden en dag i uken . Personlig hadde jeg heller dratt hit på en lørdag om det hadde vært åpent da, sier Steigberg Olsen.

Stengt for kommentarer.