Ingen erstatning ved skoletyveri

2. februar 2011 23:49 av Karstein Sollid 

Mange tror at reiseforsikringen dekker tyveri også på skolens område, men det gjør den ikke. En av dem som fikk erfare det er Mina Christine Sundell (20).

- Pc-en min stod på lading i et hjørne i klasserommet. Jeg var ute en liten tur, og når jeg kom tilbake var den borte, sier hun.

Sundell studerer filmproduksjon på Noroff-instituttet i Oslo. Fra høstsemesteret startet i fjor, og frem til nå, har en lommebok, en harddisk, og hennes pc forsvunnet fra klasserommet. Lignende historier er det mange av på ulike studiesteder rundt om i hovedstaden.

- Først trodde jeg bare noen køddet med meg. Vi har et veldig bra klassemiljø, og det var folk i klasserommet mens jeg var ute, sier hun.

I rommet var det også flere mac-er, og hun synes det er merkelig at bare hennes lille Acer-pc skulle bli tatt. Sundell anmeldte tyveriet, og kontaktet forsikringsselskapet sitt, Storebrand, fordi hun regnet med at reiseforsikringen hennes skulle dekke tyveriet.

- Saken ble henlagt etter noen dager, og jeg fikk beskjed fra forsikringsselskapet at jeg ikke fikk det dekket siden det skjedde på skolens område. Jeg fikk likevel tilbake noe, siden begge foreldrene mine har innboforsikring, sier hun.

Til tross for flere tyverier, merker hun liten eller ingen forskjell på hvordan folk tar vare på sakene sine.

- Folk lar fortsatt ting stå igjen mens de går i butikken for eksempel, sier hun, og legger til at det nok fortsatt er studenter på skolen som tror at reiseforsikringen dekker det dersom noe blir stjålet.

Sundell har blitt mer bevisst på å passe på verdisakene sine, selv blant venner, siden du aldri kan vite når ting forsvinner, og kommer med et lite tips til sine medstudenter:

- Det skader ikke å se på hvordan forsikringen din fungerer.

Innboforsikring eller verdisakforsikring
Informasjonssjef i Storebrand, Hanne Gudding, forklarer hvorfor reiseforsikringen ikke dekker tyveri på skoler og studiesteder:

- Man regnes ikke som å være på reise når man er på disse stedene, sier hun, og legger til at det nok er mange som ikke er klar over dette.

Hun sier at for å sikre seg helt bør man skaffe seg en verdisakforsikring for pc og lignende utstyr, men at en vil være rimelig godt dekket med en innboforsikring.

- En innboforsikring dekker løsøre som midlertidig tas med utenfor hjemmet, som for eksempel en pc, mac eller kamera, på studiested. Vi legger naturligvis til grunn at man opptrer aktsomt og passer på verdisakene sine når man oppholder seg på studiestedet, så her vil det kunne ligge noen begrensninger, sier hun.

Gudding sier at i mange tilfeller kan foreldres innboforsikring benyttes, men at dette blant annet vil kunne avhenge av hvor lenge man har bodd hjemmefra. Hun anbefaler å sjekke dette mer nøye med forsikringsselskapet ditt.

Stengt for kommentarer.