Norges eldste kaster inn håndkleet

2. februar 2011 22:51 av Hilde Demroen 

Oslo Hospital som er Norges eldste psykiatriske sykehus legger ned 17 døgnplasser. Avviklingen er allerede i gang og flere ansatte mister jobben.
-Helse- sørøst vil kun betale for 14 plasser, sier en fortvilet Marte Skinnarmo. Hun jobber som sosionom på Oslo Hospital og er en av flere ansatte som mister jobben. Det er foreløpig usikkert hvor mange som må gå.
Oslo hospital overlevde svartedauden, men må gi tapt for Stoltenberg regjeringen. I mai er det inntaksstopp på avdelingen der Skinnarmo har jobbet i snart fem år. Det betyr at avdelingen skal avvikle både pasienter og ansatte innen 1.mai. Da overtar Lovisenberg diakonale sykehus de tomme lokalene.
God behandling går tapt
- Oslo Hospital er et sykehus med et svært godt etablert fagmiljø, som gir god behandling og som får gode tilbakemeldinger fra pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Dette er et av få sykehus som har prioritert psykologfaglig kompetanse og reel tverrfaglighet, sier Skinnarmo. De jobber i team som består av lege, psykolog, psykiatrisk sykeleier, vernepleier og sosionom.

Usikker fremtid for psykisk syke. (FOTO: Hilde Demroen)

- Dette er hårreisende, sier sykepleier Andreas Edvardsen på Ullevål akkuttpsykiatrisk avdeling.
I følge Edvardsen kommer det til å bli økende innleggelser. Han mener at nå som det blir færre langtidsavdelinger er det store sjanser for reinnleggelser. Det vil si at pasienter blir lagt inn på nytt igjen.
Hele akuttpsykiatrisk på Ullevål har bare 43-45 sengeplasser, på til sammen fem avdelinger.
- Menneskets helse kan jo ikke måles i penger, avslutter Edvardsen.
Bekymret politi
- Dette er overhodet ikke bra, sier Håvard Sundheim, politietterforsker ved Grønland politikammer. Det er stor pågang av psykiatriske pasienter i bybildet som vi må kjøre til legevakta eller til distrikt psykiatrisk senter. Det som ofte dessverre skjer er at pasienten blir kastet rett ut igjen, sier Sundheim.

Comments

En kommentar to “Norges eldste kaster inn håndkleet”
  1. Terje Demroen sier:

    Kort og konsis beskrivelse. Sånn er det bare.