Kjemper for eggmerking

2. februar 2011 23:10 av Fanny Ofstad 

Frp ønsker obligatorisk merking av egg. Det samme gjør Miljøpartiet De Grønne og dyrevernsorganisasjonen NOAH. Landbruksministeren mener det er unødvendig.

- Regjeringen stritter imot og fører en meget dyrefiendtlig politikk. Det er ingen troverdig grunn til at Norge ikke skal innføre obligatorisk merking av eggene – men det er klart at bransjen ikke liker tanken på at forbrukerne skal skjønne hvordan dyrene har det. Det trengs grønne politikere som våger å tale dyrenes sak, forteller Sondre Båtstrand, norsk politiker og nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne.

Økologiske høner

FOTO: Yalcin Böcügöz

Båtstrand forteller at De Grønne støtter obligatorisk merking av egg, som et virkemiddel for å styrke forbrukernes mulighet til å velge bort uetiske produkter.

- I dag er det best å kjøpe Debio-merkede økologiske egg. Vi må lære oss å betale en anstendig pris, som støtter dyrene med et bedre liv. Det er de som betaler den virkelige prisen, forteller han.

Båtstrand forteller at vi i dag merker økologiske produkter. Feilen er at alle andre produkter, som er uetiske, fremstår som normale. De grønne vil snu merkeordningene slik at uetiske og urettferdige varer blir merket for å bevisstgjøre forbrukere.

Ærlig informasjon
Siri Martinsen er veterinær og leder i organisasjonen NOAH. Hun forteller at det er positivt å merke animalske produkter med produksjonsform på en nøytral og informativ måte. Merking som ikke er nøytral, men en form for reklame, er ikke positivt. Hun viser til eksempler som “egg fra glade høner”, “gårdsegg” og “solegg”.

- Hovedregelen er at egg kommer fra høner i bur hvis det ikke står spesifikt at de kommer fra en annen type produksjon. Vi må ikke stole på assosiasjonene vi får av navn eller utseende på kartongen, forteller hun.

Martinsen forklarer at det som trengs er at forbrukerne får vite at de kjøper egg fra høner som er innendørs hele sitt liv selv om det står “frittgående” på pakken. Reel informasjon om produksjonsform er det vesentlige.

- Det er nok få som er klar over at den enorme eggproduksjonen for dagens høner bidrar til at de pådrar seg sykdom og dør raskere enn det som er naturlig, forteller hun.

I Danmark har salget av buregg sunket med 40 prosent etter at de innførte obligatorisk merking av egg, og i EU er det vedtatt å innføre obligatorisk merking av egg med produksjonsmåte.

- Dette er et steg i riktig retning. Det bidrar til at forbrukerne får informasjon om hvilke produksjonsmåter de faktisk støtter ved kjøp. Det fører også til større bevissthet rundt at det faktisk er et dyr bak produktet, og fokus på hvilket liv dyret har hatt. Informasjonen må være ærlig, forteller Martinsen.

Trældal utfordrer Brekk
Torgeir Trældal (Frp) synes at Norge må tilpasse seg EU, hvor markedet krever obligatorisk merking av egg.

- Dette er fordi nesten alt vi eksporterer går til EU. Det vil selvfølgelig bli en prisforskjell fra burhøns til økologiske egg, men da kan forbrukerne velge om de ønsker å betale en høyere pris for å få et bedre egg. Siden vi ikke har et merkingssystem, vil ikke forbrukerne være i stand til å velge den sorten de ønsker, forteller Trældal.

Han har utfordret Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk med spørsmålet “Vil statsråden at norske forbrukere skal få samme informasjon om hvordan eggene er produsert, som forbrukerne i EU?”

Til dette har Landbruks- og matminister Brekk (Sp) svart at obligatorisk merking av egg er unødvendig. Forbrukeren må anta at egg som ikke er merket med “frittgående” kommer fra høner i bur.

Bør betale
Margaret Eide Hillestad (Sp) forteller at hun er for obligatorisk merking av egg.

- Egg fra frittgående høner merkes i dag slik at det er mulig for forbrukerne å velge egg fra frittgående høner. Jeg mener at vi skal betale prisen for å ha norsk mat. Egg koster sirka det samme i dag, som i 50-årene. Vi bruker omtrent ti prosent av inntekten til mat, da kan vi betale for dyrevelferden, forteller hun.

Stengt for kommentarer.