Blodig urettferdig

28. januar 2009 13:08 av Hege Dancke Stølan 

Blodbanken vil ha blod, men ikke hvis det kommer fra en homofil.

- Menn som har sex med andre menn, og mennesker som er født eller oppvokst i områder med malaria, kan desverre ikke bli blodgivere, forteller Runa Faye, leder på seksjonen for blodgivning på Ullevåll sykehus.

Hun forteller at mennesker i disse gruppene ikke engang vil bli vurdert individuelt.

Blodbank
Blodbanken i Oslo har ca. 17.000 aktive blodgivere. Det optimale hadde vært ca. 24.000 forteller Faye. Tallene fra 2007 viser at det er flere som hvert år slutter som blodgivere, enn nye blodgivere som melder seg.

Blodet som blir gitt kan brukes til behandling av kreft- og blodsykdommer. Ved ulykker, brannskader og operasjoner er det også nødvendige med store mengder blod.

Det kan være avgjørende for et menneskeliv om blodbanken har tilstrekkelig med blod.

Helsedirektoratet 
 - Utvelgelseskriteriene for blodgivere er ett av mange tiltak som skal bidra til et høyt beskyttelsesnivå og hindre overføring av smitte. Tryggheten og sikkerheten for de som får blod er det overordnede hensynet bak utvelgelseskriteriene. De som har en risikofylt atferd skal ikke være blodgivere forklarer Katrine Sandnes Edvardsen i Helsedirektoratet

 - I og med at utvelgelseskriteriene er basert på gruppevurderinger vil det av og til oppstå situasjoner som for individet kan føles urimelige. Det ville imidlertid vært altfor omfattende å hele tiden gjøre individuelle vurderinger. Mange års erfaring viser at man skal være åpen og tydelig i spørsmålsstillingen om risikofylt seksuell atferd, sier hun.

Edvardsen forteller at når det gjelder mennesker født i malaria-områder, så forsvares dette ut ifra en reell smitterisiko. Inndelingen er basert på statistikk fra WHO.

 - Det er en menneskerett å få trygt blod når det trengs. Å gi blod er en frivillig handling som samfunnet er takknemlig for, og vi håper selvfølgelig at så mange som mulig vil være blodgivere.

Stengt for kommentarer.