Storfangst for norsk fiskeeksport

28. januar 2009 12:21 av Cathrine Koester Hauger 

Aldri før har vi nordmenn eksportert mer fisk enn i 2008. Det ble solgt fisk for en verdi av 39 milliarder kroner, noe som er en betydelig økning fra tidligere år. Dette gjør Norge til verdens nest største fiskeeksportør.

Foto:Jean Gaumy

Foto:Jean Gaumy

Til tross for ustabilitet i det økonomiske verdensmarkedet, biter ikke finanskrisen på fiskeindustrien.
Det har vært en solid økning fra 37 milliarder kroner i 2007, til 39,1 milliarder i 2008. Dette er femte år på rad med rekord for eksporten, konstaterer Norges Eksportutvalg for Fisk.

Bare Kina eksporterer mer fisk enn oss. Norge opprettholder dermed sin plass, som den nest største fikskerinasjonen i verden, med Frankrike og Russland som sine største kunder.

Fremtidsutsikter
Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen, mener vi fremdeles har rom for større vekst.

– Fallende oljepris, utsikter til redusert rente, samt gunstig valutasituasjon for eksport, kan bidra til gode resultater fremover, uttrykte hun i en pressemelding i desember 2008.

Til tross for dette, legger ikke Pedersen skjul på at etterspørselen kan endres, i forhold til de økonomiske utfordringene i globaløkonomien.

– Det er et stramt kredittmarked, og det er vanskeligere å hente inn kapital, da det stilles strengere krav til økonomisk sikkerhet, forteller hun.

Sysselsetting
Regjeringen vil i 2009 tildele 65 nye tillatelser for bla. oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. De nye tillatelsene vil fordeles langs hele kysten, fra Hordaland til Finnmark.

- Vi prioriterer i denne runden de tre nordligste fylkene, fordi denne regionen har størst uutnyttet vekstpotensial, sier Fiskeriministeren.

Ved å legge en vesentlig del av de nye konsesjonene for laks og ørret til Nord-Norge, har regjeringen gitt et klart signal, om at den ønsker å styrke næringslivet i vår nordlige landsdel.

Hun setter også fokus på at de vil arbeide for å få en mer miljøvennlig havbruksproduksjon. Dette gjøres ved å sette strengere miljøkrav til aktørene på markedet.

Norsk tradisjon
Den norske kystlinjen strekker seg over 83 000 km. Den lange kysten er meget godt egnet til oppdrett, av både laks og ørret. Mer enn 200 ulike sjømatarter, har lagt grunnlaget for en norsk fiskespisertradisjon, som har eksistert i årtusener.

Konsumet av laks og ørret i Norge har i følge Eksportutvalget for Fisk økt jevnt i mange år. Dette tyder på at, det ikke bare er eksporten som øker, men vi nordmenn opprettholder også våre tradisjoner som fiskepisere.

Tekst: Cathrine Koester Hauger

Stengt for kommentarer.