Aldersbegrenset sol

1. februar 2011 23:01 av Birgitte Brøtmet 

Kreftforeningen og Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å innføre 18-års aldersgrense for bruk av solarium. Leder for Norsk Solarieforening mener dette er negativt for norsk folkehelse.

- Vi er enig med helseministeren i at et strukturelt tiltak som aldersgrense er nødvendig.

Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, viser til at dagens ordning med å fraråde solarium for ungdom under atten år fungerer dårlig. Ungdom begynner allikevel tidlig med solarium.

- Antallet unge som bruker solarium har økt de siste årene. Selv om de fleste unge faktisk ikke bruker solarium, ser det ut til å være svært viktig med brunfarge i visse miljøer. Dette gjør at noen få tar veldig mye sol.

En undersøkelse gjort av Kreftforeningen viser at en av fire jenter startet med solarium før de hadde fylt femten år. 78 prosent av jentene som bruker solarium og 56 prosent av guttene tok sol før de hadde fylt atten. Ryel forteller at barn og unge er særlig sårbare for UV-stråling, enten det er stråling fra naturlig sol eller solarium. Solarium øker risikoen for føflekkreft, og risikoen er større når en begynner tidlig.

- Solarium er en kjent kreftrisiko som kan velges bort. De høye hudkrefttallene i Norge skyldes ikke kun at folk tar sol, men solarium kommer oftest i tillegg til naturlig sol. En aldersgrense vil bidra til at færre unge velger kunstig soling. Det er også positivt at alle, også de over atten år, skal kunne få veiledning.

Solstudioer vil forsvinne
Ronny Pedersen, leder for Norsk Solarieforening, frykter dramatiske konsekvenser dersom forslaget blir vedtatt. Sammen med aldersgrensen vil regjeringen innføre påbud om at hvert solarium skal være betjent.

- Påbudet om betjening vil gjøre at rundt 97 prosent av alle rene solstudioer blir nødt til å legge ned. Drift av solstudioer har kun vært drivverdig ved ubetjente lokasjoner. Det er gjennomgående små studioer rundt i det ganske land.

Pedersen mener at flere private solarier, i tillegg til de over 20.000 som allerede finnes, vil komme til. Mange importerer meget sterke og ikke minst ulovlige solarie-lysrør fra utlandet. Pedersen er redd ungdom vil begynne å benytte slike skadelige solarier.

― De fleste solstudioer, blant annet i distriktene, vil bli lagt ned. Med det vil et viktig D-vitamin tilskudd forsvinne. Nyere forskning viser at sol er en langt bedre kilde til D-vitamin enn de fleste matvarer. Dette vitaminet dannes ikke i solen ute fra rundt oktober til mars, noe som dermed vil påvirke folkehelsen. Grunnet Norges geografiske plassering får man ikke de positive helseeffektene fra sola om vinteren. Dette kan solarium veie opp for.

Opplært betjening
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker ikke bare en aldersgrense på solarium. De vil også innføre et krav om betjening på alle solstudioer og opplæring av betjeningen. Begrunnelsen for et slik forslag er at soleksponering kan forårsake store helseskader. UV-stråling øker risikoen for hudkreft, øyeskader og svekket immunforsvar.

― Det er viktig å redusere kreftrisikoen ved overdrevet soling, spesielt når det gjelder unge. En aldersgrense på atten år gir et tydelig signal til alle aldersgrupper om at overdreven bruk kan være helseskadelig, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding.

Grunnlag for ny vurdering
En ny og revidert strålevernforskrift trådte i kraft 1.januar 2011. I forbindelse med høringen av denne anbefalte Strålevernet at det skulle høres et krav om aldersgrense. Helse- og omsorgsdepartementet valgte på dette tidspunktet å ikke følge anbefalingen. Basert på forhold som har kommet fram i ettertid, vurderer departementet nå dette på nytt. Disse punktene kommer fram i departementets høringsnotat:

  • Verdens helseorganisasjon (WHO) og International Agency for Research on Cancer (IARC) har tidligere konkludert med at solariebruk økte risikoen for kreft. 27.juli 2009 offentliggjorde IARC sin nye konklusjon om at solarier nå er vurdert som kreftfremkallende.
  • I forbindelse med høringen som ble sendt 29.juni 2009 mottok helse- og omsorgsdepartementet høringssvar fra blant annet Forbrukerrådet, Den norske legeforening, Kreftforeningen og Helsedirektoratet. Alle ønsket innføring av aldersgrense.
  • Flere land har innført eller planlegger å innføre restriktive tiltak på området

Høringsfristen for forslaget er satt til 25. april 2011.

Stengt for kommentarer.