Planlegger å bygge kirke nummer 13

1. februar 2011 22:43 av Ingrid Marie Olsen 

Det kan nå se ut som planen om å bygge ny kirke i Åndalsnes blir realisert. Hårreisende, mener motstanderne.

– Vi har allerede 12 kirker i kommunen. Det er bedre å bruke pengene på de vi har. Jeg er meget skeptisk til nybygging, vi klarer ikke engang å vedlikeholde de kirkene som eksisterer per dags dato, sier Kim Hugo Nyheim i Sosialistisk Venstreparti Rauma.

Penger er spart opp, og det er klart til å bygge, men saken legges frem for kommunestyret. Kirkekomiteen trenger penger til driftskostnader, nærmere bestemt rundt 300 000 kroner det første året.

Nyheim er mer opptatt av de unge. Han mener det er viktigere å prioritere midler til den aldersgruppen enn å bruke midlene på de som er aller eldst.

– Dersom det hadde vært snakk om omsorgsboliger, så støtter jeg opp om å prioritere de eldre, men det er snakk om et fåtall som er brukere av kirken. Det er ikke nødvendig å bygge en kirke, vi har allerede et flott kulturhus som kan benyttes til større arrangement.

Ser begge sider
Diakon i Grytten prestegjeld, Rune Singelstad, ser saken fra begge hold. Han tror at Kirkekomiteen føler et visst ansvar. Åndalsnes er en by uten kirke, selv om det er bare et steinkast unna Grytten kirke på Veblungsnes.

– Det kan sammenlignes med å drive en gård. De fleste har oppgradert gårdsbruket sitt siden 1800-tallet med tanke på driften videre. Det er en fordel å ha det rette utstyret når du skal drive med noe, uansett hva det er.

Han skjønner samtidig at kommunen blir belastet av dette, de allerede mange kirker å drifte. Debatten rundt ny kirke har engasjert mange, og Singelstad mener det er vesentlig å ha en viss oppslutning rundt nybygget.

– Jeg tenker det er en fin mulighet å bruke lokalene til barne- og ungdomsarbeid. Gamle kirkerom er ofte kostbare å varme opp, og lite praktisk til det formålet. En eventuell ny kirke må være ideell til slikt bruk. Dersom det er innbringende å leie ut lokaler og kontorer, kan dette være løsningen på driftsspørsmålet.

Videre sier Singelstad at han håper folk benytter seg av den eventuelle kirka. For de fleste er tradisjon viktig, og han ser for seg at mange foretrekker de gamle kirkene til for eksempel bryllup.

Stengt for kommentarer.