Vekket av skolen

1. februar 2011 22:15 av Christine Bergby 

Er du ikke på skolen innen halv ni, ringer rektor for å vekke deg. Slik fungerer det på Frederik II vgs i Fredrikstad, dette er et tiltak for å redusere fraværet.

­­– Vi vil vise at vi bryr oss om elevene, og at vi bryr oss om fraværet deres. ”Teorien” bak prosjektet er at alle liker å bli sett – også elever, forteller rektor ved Fredrikstad-skolen, Jens Nicolaisen.

Prøveprosjektet ble startet opp ved Frederik II vgs etter nyttår, og blir gjennomført på hele skolen. Det var en idè som kom opp i ledelsen, som de nå har satt ut til liv.

– Vi ville sette fokus på fraværsproblemet i den videregående skolen, og prøve tiltak som kan gjøre at flere elever møter opp. Ideen oppstod i samtaler mellom ledelsen og en sosial pedagogisk rådgiver, forteller Nicolaisen videre.

­– Kommer du på skolen?
Hvis en elev ikke har kommet på skolen til klokken halv ni så blir det tatt en telefon fra skolen til vedkommende. Hver enkelt elev som ikke har møtt opp blir altså kontaktet.

– Når vi ringer forteller vi at vi har registrert at eleven ikke er på skolen. Vi spør om personen har tenkt til å komme senere i dag, eller om de møter til undervisning dagen etter, forklarer rektoren engasjert.

Det er ikke til å legge skjul på at fravær er et stort problem i den videregående skolen, og det ser man også på antall telefoner som blir tatt fra Frederik II og hjem til elevene.

– Vi har ikke nøyaktige tall på hvor mange telefoner som blir tatt i gjennomsnitt hver dag. Men mellom 60 og 80 telefoner vet jeg at vi tar, sier Nicolaisen.

For høyt fravær
Elevfraværet ved Frederik II er på nesten ti prosent, det er alt for høyt. Det er dette rektor Nicolaisen vil gjøre noe med.

– Vi vil selvfølgelig minske fraværet så mye vi kan, vi håper og tror at dette er et tiltak som kan fungere. De elevene som blir ringt til som signaliserer at de har problemer med noe, blir også tilbudt noen å snakke med på skolen, forteller han videre.

Rektoren forteller at det er blandede tilbakemeldinger fra elevene, noen synes det er veldig fint at skolen ringer, andre er litt mer skeptiske.

– Det er noen som ikke tar telefonen når vi ringer, det regnet vi med på forhånd. Av de som tar telefonen er det mange som sier de synes det var fint at vi ringte, andre synes det er utidig av oss, avslutter den engasjerte rektoren.

Barnehageordning
Elevrådsleder Vetle Rønning er ikke like positiv som rektor Nicolaisen til tiltaket som har blitt satt i verk.

– Tilbakemeldingene fra elevene er omtrent kun negative. Det blir mye snakket om i gangene på skolen og det er ikke mange som har noe positivt å si om tiltaket, forteller Rønningen.

Han mener, i likhet med resten av elevrådet, at det er et tiltak som hadde passet bedre for yngre elever og ikke ungdommer som har fylt eller snart fyller atten år.

– Det er en skikkelig barnehageordning, vi føler oss umyndiggjort. Det er nok derfor mange er så negative til tiltaket, forklarer han.

Bra at skolen tar grep
Elevrådslederen er dog fornøyd med at skolen tar fraværet seriøst, og at de er villige til å gjøre noe med det urovekkende høye fraværet.

– Det er bra at skolen tar grep, men jeg tror det må andre ting til enn å ringe hjem til elevene om morgenen, sier Rønningen.

Han tror ikke det vil komme merkbare resultater ut av denne ordningen, selv om det kanskje kan ha en skremmeeffekt på noen.

– Jeg tror verken det vil ha en positiv eller negativ effekt på fraværet, selv om jeg selvfølgelig håper jeg tar feil, avslutter elevrådslederen på Frederik II.

Stengt for kommentarer.