Universitetsbiblioteket må kutte 20 årsverk

1. februar 2011 20:36 av Mona Knudsen 

Tilstanden for Universitetsbiblioteket i Oslo er kritisk med et underskudd på over fem millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig de økte utgiftene til elektroniske tidsskrifter og innstramminger i driftsbudsjettet.

- Verste scenario er at brukerne ikke får tilgang til de informasjonsressursene man trenger i forskning og undervisning, sier bibliotekdirektør ved Universitetsbiblioteket (UB), Bente Andreassen.

- Bibliotekstyret har godkjent underskuddet. Vi har som mål å komme i balanse innen 2015, men da må vi ned med 20 årsverk.

Monopolbedrifter
I likhet med universitetsbibliotekene i Bergen og Trondheim sliter nå Universitetsbiblioteket i Oslo med underskudd som følge av den vanvittige prisstigningen på de elektroniske informasjonskildene.

- Det er monopolbedrifter som selger den informasjonen våre forskere trenger, og bedriftene vet at vi må ha det. Vi bruker masse penger på å kjøpe tilbake vår egen forskning, sier Andreassen.

Prisen på de elektroniske tidsskriftene varierer også med valutakursen, så det er vanskelig å forutse prisen. Bevilgningene til UB øker hvert år med en beregnet prisøkning på tre prosent lagt inn i budsjettet. Den reelle prisøkningen er på seks til ti prosent.

Nasjonalt samarbeid

Universitetsbiblioteket ønsker å samarbeide om nasjonale løsninger. Når bibliotekene går sammen, blir de sterkere ovenfor leverandørene og får presset prisene ned.

- Jo større vi er jo bedre. Men bare tenk på forskere ved mindre institusjoner. De har lite ressurser, og får ikke tilgang til den informasjonen de trenger, sier Andreassen.

Andreassen forteller at flere forskere velger å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle. UB ønsker å arbeide frem en policy som går ut på å få universitetets forskere til å publisere i universitetets åpne arkiver.

Presser ut norsk litteratur

-De store internasjonale forlagene kjøper opp mindre forlag, og kan drive et prismonopol.Dette gjelder tidsskrifter innen Science, Technology og Medicine (STM). I USA har fler universiteter sett seg nødt til å si opp viktige abonnementer fordi de blir for kostbare. Universitetsbibliotekene er avhengige av å motta disse tidsskriftene, og ser ikke at de kan kutte noen av abonnementene, sier Vidar Røegg, tidsskriftansvarlig ved Universitetsforlaget.

- Effekten av prispolitikken gjør at bibliotekene i mindre grad er i stand til å kjøpe inn norsk litteratur,

Momsen på elektroniske tidsskrifter er på hele 25 prosent, siden elektroniske tidsskrifter faller utenfor momsfritaket som finnes på tidsskrifter i papirformat.

-Det å få et momsfritak på elektroniske tidsskrifter kunne ha vært en løsning på problemet, sier Røegg.

Stengt for kommentarer.