Zeitgeistbevegelsen vokser

1. februar 2011 15:59 av Veronica Austdal 

Folk fra hele kloden har samlet seg i et felles nettsamfunn. Zeitgeistbevegelsen har nå rundt en halv million tilhengere på verdensbasis og antallet vokser stadig.

– Penger er det største hinder for å kunne leve det livet vi fortjener, sier Jens Magnus, som er aktiv innen bevegelsen i Norge. Han peker på et hovedelement i Zeigeistfilmene. Nemlig at menneskeheten lider under et utdatert økonomisk system, som gir opphav til korrupsjon, urettferdighet og avvikende atferd.

Amerikaneren Peter Joseph er regissøren bak Zeitgeistfilmene. Etter den andre filmen Zeitgeist Addendum (2008), fikk Joseph så mange henvendelser fra fans verden over at det ble nødvendig å lage en interesseorganisasjon på internett. Zeitgeisttriologien er dokumentarfilmer som tar for seg brister i samfunnsordningen vår. Deretter vises det en alternativ løsning til et nytt levesett gjennom Venusprosjektet.

Jacque Fresco med sin partner Roxanne Meadows. Foto CharlesC, Wikimedia.org

– Vårt økonomiske system er et spill vi har laget på jorda. Dette syke spillet fører til at millioner av mennesker sulter i verden i dag, sier Magnus.

Noe skurret
– Det var mens jeg gikk på videregående på 70-tallet, at jeg først begynte å legge merke til at noe var veldig feil med pengesystemet. Noe skurret med måten verden fungerte på, uten at jeg helt klarte å sette fingeren på hva det var, forteller Magnus.

Han søkte svar i alternativ litteratur, og var hele tiden på jakt etter puslespillbrikkene som manglet. Det nærmeste han kom grenset inn på sosialkommunistiske idéer, som ikke opplevdes som noe nytt. Det var først etter å ha sett Zeitgeist Addendum at alt falt på plass.

– Mange andre retninger har også pekt på feil ved vår samfunnsordning, uten å være løsningsorienterte. Gjennom Zeitgeistfilmene derimot, presenteres Venusprosjektet, som er en fullt gjennomførbar løsning. Hele prosjektet er tuftet på vitenskapelige prinsipper. Det er snakk om å velge det som er best for menneskeheten.

Avskaffe penger
Venusprosjektet er livsverket til amerikanske Jacque Fresco, som nå er 94 år gammel. Fresco foreslår at verden avskaffer sitt økonomiske system, og går over til en ressursbasert økonomi i stedet. Dette må gjøres gjennom forståelsen av at jordens ressurser er menneskehetens felles arv, og bør deles rettferdig og effektivt mellom alle. Venusprosjektet forfekter et system hvor varer og tjenester vil være tilgjengelig uten benyttelse av penger eller byttehandel.

Fresco er sosialingeniør og industridesigner, og har utarbeidet et helt nytt levesett for menneskeheten. Han foreslår at vi starter på nytt, og bygger nye byer som fungerer bedre i samspill mellom natur og menneske. Det er av største viktighet å satse på fornybare energikilder i et ressursbasert økonomisk system. Anerkjennelsen av at alle mennesker er del av en felles enhet på jorda på tross av ytre ulikheter er også av stor betydning. Medfølelse og respekt for alle levende vesener er egenskaper som vil være fremherskende under en ressursbasert økonomi, ifølge Fresco.

This shit’s got to go
– Det er på tide å finne en ny måte å gjøre tingene på. Det å slå i hjel hverandre begynner å bli ganske gammeldags. Landegrenser som deler vår felles klode er etter min mening et fjollete prinsipp, sier Magnus engasjert.

– De fleste av våre lidelser som mennesker skyldes det systemet vi er en del av. Svært mange som sitter i fengsel, sitter der av grunner relatert til pengeøkonomien.

Ifølge Forente Nasjoners (FN) hjemmesider, lever rundt én milliard mennesker i ekstrem fattigdom i verden i dag. Dette innebærer at de ikke får dekket sine grunnleggende behov som mat, rent vann eller tak over hodet. De fleste av landene hvor ekstrem fattigdom forekommer, er land som er gjeldsslaver under verdensbanken. På den ene eller andre måten fungerer ikke vårt økonomiske system til det beste for alle mennesker.

– Jeg spår noen tiår til med dagens profittsystem før det kollapser, og der er vi snart. Jeg sier som Jacque Fresco; This shit’s got to go, sier Magnus.

Rundt en halv million verden over er registrerte aktivister på the Zeitgeist Movements hjemmesider. 15. januar ble den tredje Zeitgeistfilmen; Moving Forward vist over 300 steder i 60 land, på over 30 forskjellige språk. Etter den siste filmen har populariteten rundt bevegelsen vokst i mange land, også i Norge. Her er medlemstallet kommet godt opp mot 2000. Det arrangeres møter for aktivistene både i Oslo, Drammen og Bergen.

Sirkulær by designet av Fresco. Foto Jacque Fresco, Wikimedia.org

Kritikk
Det finnes imidlertid også endel av de som er kritiske mot Zeitgeistfilmene. Truls Andersen er en av dem.

– Jeg har sett de tre filmene, og var enig i alt, helt til det ble snakk om Venusprosjektet. For meg er kapitalismen naturlig, og jeg er tilhenger av det konkurransedyktige markedet. Jeg vil heller leve i et slikt samfunn enn den modellen Fresco har utarbeidet. For meg virket det hele en smule kommunistaktig.

Andersen er heller ikke så sikker på om mennesket er i stand til å leve i harmonisk fellesskap med hverandre.

– Mennesket har etter mitt syn en medfødt egoisme i seg. Jeg tror ikke dette prinsippet vil bli borte selv om vi lager nye byer å bo i. Dette grenser for mye mot utopi.

Comments

7 kommentarer to “Zeitgeistbevegelsen vokser”
 1. Vegard Bilsbak sier:

  For meg høyres det ikkje ut som om Truls har fått med seg mykje av innhaldet i Zeitgeist-filmane. Dersom ein har ei oppfatning av mennesket som grunnleggjande egoistisk etter å ha sett Moving Forward er ein ueining i meir enn ideane knytt til The Venus Project! Eg vil foreslå å sjå han ei gong til…

  Det gjeld forsåvidt generelt, det er så mykje informasjon i desse filmane at dersom ein skal ha sjangs til å verkeleg forstå kva det dreiar seg om må ein sjå dei både to og tre gonger. Etter det må ein byrja å etterforska ting på eiga hand, setja seg inn i aktuell forskning, lesa bøker om relevante emne og sjå meir fagspesifikke filmar. Det finnast drøssevis av filma foredrag som støttar opp under ideane og verdiane som The Venus Project er bygd på. Tilrår RSA animate (youtube) og TED.com (eit forum for gode idéar generelt, men mykje som er relevant i høve til TVP) som ein stad å byrja.

  Ei bok som alle med sitt heilt personlege syn på kva som er medfødd og ikkje for eit menneske må lesa, er Nature via Nurture av Matt Ridley. Vitskap er ikkje subjektivt. Eit viktig poeng som Jacque Fresco har lagt vekt på mange gonger, er at meiningar ikkje tyder ein dritt dersom dei ikkje kan underbyggjast med teoriar som syner seg vitskapleg haldbare.

 2. Jeg har ingen tung vitenskapelig kompetanse, men jeg vil likevel påstå at denne modellen for livsstil er for usannsynlig til å i det hele tatt vurdere som seriøst. Jeg har ingen konkrete vitenskapelige kilder eller hypoteser å henvise til, men historien forteller sitt. Hver gang et slikt samfunn er forsøkt utviklet ender det med at de høye herrer stikker til seg litt ekstra og stort sett gjør hva de vil, feilen med modellen er at den skal inneholde homo sapiens.

  Mennesker har til alle tider begjært langt mer enn det de trenger, å dekke basisbehovene til et menneske for så å be det holde seg til varene og tjenestene han/hun får vil jeg påstå er verre enn slik det er i idag. Såklart innser jeg at mange sulter og lider og dreper hverandre, men det er dette som har gjort mennesket så fremgangsrikt, dette har jeg vitenskapelig bevis for – se “walking with cavemen”. uten negativitet finnes ingen positivitet, bare spør nord- og sørpolen. Konklusjonen min er denne: jeg vil heller sulte og dø i en bakgate enn ikke å ha sjansen til å heve meg over andre mennesker finansielt, sosialt, intellektuelt etc.

 3. Jens Magnus sier:

  “Det som har gjort mennesket så fremgangsrikt er at mange dreper hverandre, mens mange andre sulter og lider”, skriver Truls.
  Her vil jeg våge å innvende at dette ikke tyder på et særlig sivilisert samfunn. Er det ikke på tide å begynne å samarbeide her på denne kloden?
  Men jeg ser at det er et stykke frem når det primære for noen er å heve seg over andre, finansielt,sosialt og intellektuelt. Vel, på meg virker ikke dette som noe høyt intellektuelt nivå, Truls.
  For øvrig er en slik modell aldri forsøkt tidligere, fordi vi aldri har hatt det globale kommunikasjonsverktøyet vi har i dag, som for første gang gir oss en mulighet til å samarbeide globalt.
  Det er forståelig at noen synes denne modellen er usannsynlig, men det arbeidet som i dag foregår innen bevegelsen, utelukkende basert på frivillig innsats, viser at det faktisk er mulig.
  Revolusjonen er hva som skjer inne i hodet ditt. Hvis Truls synes det er en ok pris å betale med livene til 18.000 barn hver dag for at han skal kunne hevde seg, foretrekker jeg å jobbe i retning et samfunn hvor dette ikke kan aksepteres. http://www.thevenusproject.com

 4. Til Jens Magnus: Hva er et sivilisert samfunn? kan du definere “sivilisert” på en måte som gjør det i nærheten av å ha spilt noen rolle for menneskets evolusjon? Jeg antar at du mener det er usivilisert å drepe hverandre, spise hverandre og krige bare for å krige. Det kan så være, men sivilisert eller ei så er det et faktum at mennesket har overlevd ikke på tross av, men FORDI vi har “levd et usivilisert liv”. Det er utallige eksempler på primater som døde ut fordi de enten var fredelige, vegetarianere etc. Vi har overlevd fordi vi ikke tilhører noen slik gruppe. Mennesket kan spise det meste og overleve de aller fleste klima og forandringer.

  Derfor mener jeg at å påstå at “det at det primære for noen er å heve seg over andre ikke er spesielt intellektuelt” er en direkte fornærmelse mot menneskerasen i sin helhet, det er nettopp dette prinsippet som har gjort oss levedyktige! Darwin har fellende beviser for dette, vi er et overlevende produkt av naturen som en følge av at vi har vært brutale, hatt det vanskelig og konstant stått i motbakke.

  Et godt eksempel på den ødeleggende kraften “harmoni” fører til er godt synlig; aldri før har et så overveldende antall bekymringsløse middelklassemennesker vært ulykkelige, begått selvmord, sviktet mentalt som nå. mangelen på motgang for mange tar bokstavelig talt livet av dem, livsgnisten forsvinner. De vet at de er forsikret på tusen forskjellige måter for alltid å ha det de trenger, slaver klager/klagde på forferdelige ting mens de kjempet/kjemper seg videre i livet. Mens mennesker som velter seg i velvære klager over at de ikke har nok og tar livet av seg.

  Atter en gang: ingen negativ – ingen positiv

 5. Jens Magnus sier:

  OK, Truls, jeg tror vi snakker forbi hverandre. For å kunne diskutere dette er vi nødt til å se på de bakenforliggende årsakene, ikke på symptomene. At bekymringsløse middelklasse mennesker svikter og begår selvmord er ikke fordi de lever i harmoni. Men fordi de lever i et samfunn som omskapt dem fra levende, kreative mennesker til tannhjul i et økonomisk maskineri, hvor deres eneste oppgave er å få hjulene til å gå fortere rundt. Vi er ikke lenger borgere; vi er forbrukere, med en eneste oppgave: å shoppe mer.
  Dessuten er det vrøvl å si at fredelige vegetarianere dør ut på grunn av sin livsførsel. Hovedårsaken til at arter dør ut, er menneskets evige tilegnelse av flere og flere av planetens ressurser.
  Vi lever på en planet med begrensede ressurser. Matematisk sett er det umulig å forvente kontinuerlig vekst i et begrenset system. Det er kun økonomer som kan tro noe slikt.
  Vi har vel også muligheten av å tenke oss et liv mellom kjempende slaver og det å velte seg i velvære. Jeg ville absolutt foretrekke noe midt i mellom, men samfunnet vi har i dag konsentrerer penger og verdier på få hender, og dette går ut over milliarder av mennesker i Asia, Afrika og Søramerika.
  En ting til: Aner ikke hvor du har det fra at det i Venusprosjektet ikke lenger finnes noen akse positiv/negativ. Kan du vise meg hvor du har sett dette?

 6. Jens Magnus sier:

  Jeg glemte å svare deg på “sivilisert”.
  Har du glemt at mennesket levde i mange tusen år på denne planeten som jegere og samlere, uten penger, uten gjeld og fattigdom. Vi døde ikke akkurat ut av det??? Men vi levde et langt mer sivilisert liv enn dagens blinde forbrukere.

 7. Dette var en hyggelig omtale og god artikkel.
  Kjekt å se at man diskutere dette tema.
  Kom over noe på Forumet hos Zeitgeitbevegelsen:
  “Kapitalismen er naturlig når du er vokst opp med kapitalisme. Hallo!

  Mange har trodd at Venusprosjektet er en slags kamuflert kommunisme. Dette er tilbakevist så grundig så mange ganger at det burde være unødvendig å repetere. Truls A har, som Vegard sier, ikke forstått filmen/bevegelsen/prosjektet, men kritiserer friskt uansett.

  At han tror Venusprosjektet skal kvitte seg med egoisme ved å lage nye byer forteller bare hvor lite han har forstått.”

  Noe å tenke på…