Kraftig oppsving for Stepstone

24. november 2010 19:55 av Benedicte Jensen 

I 2008 så Stepstone resultatene av finanskrisen i form av at stadig færre bedrifter ønsket å rekruttere nye ansatte. I dag er situasjonen betraktelig bedre.

Pål Reinert Bredvei

Benedicte Jensen

– Nå er vi inne i en vekstfase. Enten det er en jobbportal eller noe annet merker man et vanvittig press overalt, sier Pål Reinert Bredvei, daglig leder i Stepstone Norge.

For en slik type bedrift har det alt å si hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg, og under finanskrisen var det derfor naturlig at de så en nedgang i tilbud og etterspørsel.

– Men en ting endrer seg ikke. Det vil alltid være etterspørsel etter nye talenter, og det er det vi ønsker å kunne tilby de som leter via våre nettsider, sier Bredvei.

Siden 1996 har de bygd opp virksomheter i elleve europeiske land , og har tre jobbsøkeportaler å forholde seg til, en for studenter som ønsker deltid, en for jobbsøkere med erfaring og utdanning, og en for de som ønsker å jobbe i det offentlige. Dermed kan det sies at denne bedriften har dekket de områder innen rekruttering som er å dekke.

–      Med såpass lav arbeidsledighet som det er i dette landet blir kampen om kandidatene tøffere. Man vil alltid ha de beste å vise til, sier Bredvei.

Kvalitet fremfor kvantitet

Og det er ingen tvil om at ting har endret seg disse siste to årene, for nettsidene har over 115 000 unike jobbsøkere i måneden, og firmaer som ønsker å ansette kan lete gjennom 30 000 CV-er registrert i Stepstone sin database. Alt i alt har de vokst med over 30% det siste året.

– Vi kunne mangedoblet trafikken på sidene våre, men vi er ute etter kvalitet. Det er veldig viktig å kunne levere gode folk til bedriftene rundt omkring i Europa, sier Bredvei.

Jobbsøkeportalen er også opptatt av at brukerne skal kunne nå dem uansett hvor de er, og har utviklet en Iphone-applikasjon der det er mulig å lete etter jobber mens man sitter på toget eller på cafe. De er kun på nett, ikke å finne på papir.

Om fremtiden mener Bredvei det er vanskelig å si noe, fordi bedriften svinger med konjunkturene. Likevel sier han at det ser lyst ut, fordi Norge var heldige i forhold til krisen, og har i dag en arbeidsledighet på 3.4%.

Stengt for kommentarer.