Kartlegging av treåringer

22. oktober 2010 23:33 av Stine Stenersen Pjaaten 

Utdanningssektoren og foreldre er skeptiske til å språkteste barnehagebarn.

gul-gruppe_ferdig.mov

Norges barnehagetradisjon er i ferd med å forandres. Regjeringen og Stortinget foreslår i Stortingsmelding 41. og kartlegge språkferdighetene hos tre år gamle barnehagebarn. Norsk ungdom slår dårlig ut på internasjonale tester både i real- og språkfag. Ved å begynne med språktesting allerede i treårs alder, mener regjeringen at kunnskaps-resultatene senere i livet kan forbedres.

Innad i utdanningsforbundet er det delte meninger om hva som er riktig. Brynhild Henriksen, styremedlem i utdanningsforbundet i Sør Trøndelag, er redd for at kartleggingen skal ta for mye fokus. Hun mener det blir feil å kartlegge alle barn, kun for å lete etter mangler og språkvansker.
- Det er viktigere å ha gode pedagoger og skolere barnehageassistentene bedre. Slik vil barn som virkelig trenger ekstra oppfølging – få det.
Faren til Fredrik på ett og et halvt år, mener treåringer må få være barn, og at skolen begynner tidlig nok som den gjør.

Stengt for kommentarer.