Kjendisadvokater tiltalt for grovt heleri

27. januar 2009 13:36 av Cecilie Foss 

Morten Furuholmen og Rune Berg skal ha hjulpet sin tidligere klient, David Toska, med å innkreve gjeld.

furuholmen1Oslo Tingrett: Fredag forklarte flere vitner seg, og kampen om å bevise hvor de 5 millionene har sitt opphav fortsatte. Både Furuholmen og Berg erklærer seg ikke skyldig i følge tiltalen, og hevder at de ikke viste at de 6,5 millionene de skulle innkreve for sin klient, var svarte penger.

– En inndrar noe i forhold til gjeldsbrev og ikke i forhold til en straffbar handling, sa advokat Per Danielsen i sin forklaring.

Danielsen representerer eiendomsutvikleren Peter Nielsen, som skal ha lånt pengene til Toska. Mannen ville ikke uttale seg om det i retten. Dette forklarer advokat Danielsen slik i sitt vitneavhør;  en ansatt ved Berg fengsel hadde fortalt, i en telefonsamtale, at han ikke fikk møte sin klient i forkant av klientens vitneavhør.

– Dette syntes jeg var rart, sier Danielsen.

Nielsen risikerer å bli anklaget for feilaktig vitneforklaring i retten, hvis retten konkluderer med at pengene var kriminelle. Eiendomsutvikleren selv hevder pengene han lånte ut var anskaffet på lovlig vis. Han turte ikke si noe uten å ha forhørt seg med sin advokat, og forsikre om at han var på trygg grunn. Nielsen har tidligere forklart at han hadde 5 millioner kroner i kontanter i en bankboks, som skulle være raskt tilgjengelig ved kjøp av eiendom.

Per Danielsen støtter Furuholmen og Berg i sin forklaring. Han forteller til retten at det er dagligdags arbeid for en advokat, og med et lovlig gjeldsbrev er det ikke vanlig å sjekke noe mer rundt det. Danielsen hevder at det Furuholmen og Berg gjorde, da de innkrevde Toskas gjeld, var helt greit.

Påtalemyndighetene mener advokatene burde ha skjønt at pengene stammet fra kriminelle handlinger, spesielt når oppdragsgiveren var David Toska.
Aktor mener at det allerede er bevist at pengene var ulovlige. Flere som er involverte i saken er allerede dømt, på den bakgrunn at de burde ha skjønt at pengene var illegale.

Koffertsaken
De 5 millionene ble overbrakt i kontanter i en koffert. Ifølge Zoran Obsukovic var det slik Thomas Øye ville ha det. Obsukovic forklarte seg via telefon i dag, og gjorde rede for sin del av lånet.

Thomas Øye trengte investorer til firmaet sitt. Zoran Obsukovic snakket med sin kamerat David Toska om dette. Toska lånte penger av  Peter Nielsen, og lånte disse millionene videre til Obsukovic og Øye, mot en rente på 1,5 millioner. Harald Undrum ble oppført som selvskyldnerkausjonist på lånet, mot at han skulle tjene litt på dette.

Lånet ble misligholdt, og det er her Advokatene Furuholmen og Berg kommer inn. Begge advokatene tilskrev Undrum og hans advokat med krav om betaling.
Morten Furuholmen var David Toskas advokat til oktober 2003. Grunnet opplysninger som kom frem i en annen rettssak Furuholmen førte, skjønte han at han kunne komme i en habilitetskonflikt, og sa fra seg sin klient. Da tok Rune Berg over som Toskas advokat.

– Det er en katastrofe, sier Morten Furuholmen til journalisten.

Rettsaken fortsetter denne uken.

Comments

4 kommentarer to “Kjendisadvokater tiltalt for grovt heleri”
  1. daniel sier:

    dette var vel en smule mer interessant enn Huse-saken..

  2. kenneth sier:

    dette var vel en smule mer interessant enn Huse-saken..

  3. Emma Tallulah sier:

    Masse skrik og lite ull. Kunne vært spennende lesning om det ikke hadde vært så uklart alt sammen. Sitatene forteller jo ingenting. Feil fyr på bildet er det vel også? Det ligner mistenkelig på Jon Christian Elden.