Etterlyser informasjon om miljø

7. juni 2010 13:08 av Ida Beate Klokk 

For et år siden satte Oslo Kommune et mål om å øke samfunnsdeltakelsen for å beskytte og forbedre miljøet. Nå ønsker flere av innbyggerne i Gamle Oslo mer informasjon.
 miljø1

- Jeg synes det er vanskelig å få informasjon om hvordan vi innbyggerne kan gjøre vår del for å ta bedre vare på miljøet. Kommunen burde gjort mye mer, sier Ali Jass, som er en miljøengasjert innbygger.  


I 2008 besluttet Bydel Gamle Oslo at det skulle utarbeides en ny lokal agenda for bydelen. Agendaen kalles LA21. Denne planen skal blant annet sette fokus på å beskytte og forbedre miljøet, fremme sosial likhet og styrke lokaldemokratiet. LA21-koordinator Inger Marie Lid i Gamle Oslo understreker i en pressemelding at det som gir fart i bydelens miljøarbeid er å finne et grep og ha en gjennomføringsevne som forutsetter samarbeid på tvers av gamle skiller. 


- Miljøarbeidet i bydelsforvaltningen handler om holdninger, vilje og innsats, ikke så mye penger. Men hvis avdelingene finner at det blir dyrere å handle miljøvennlig vil disse utgiftene bli belastet den enkelte avdeling, sier hun.

Dårlige forutsetninger
Jass har bodd på Grønland i ti år, og håper nå at flere av innbyggerne skal få øynene opp for miljøproblemene. 


- Miljøet har hverken forbedret seg eller forverret den seneste tiden seg spør du meg. Jeg er veldig miljøbevisst, så jeg gjør jo mitt. Men jeg ser jo at det er svært mange i denne bydelen som ikke gjør det.  Om vi hadde fått mer informasjon, om for eksempel resirkulering, så tror jeg alle hadde hatt bedre forutsetninger for å forbedre seg. Jeg vil oppfordre alle til å kaste søppelet sitt i søppeldunken, og ikke i parken eller på gaten. Å bruke kollektivtransport er også et godt miljøbevisst alternativ, sier Jass.

 

Miljøstasjoner: Det er utviklet miljøstasjoner, i forbindelse med bydelens lokale miljøagenda.

Miljøstasjoner: Det er utviklet miljøstasjoner, i forbindelse med bydelens lokale miljøagenda.

Siden oktober i fjor har bydelen brukt et miljøforum, parallelt med LA21, som består av de politiske partiene, beboerforeningene, ungdomsrådet, eldrerådet, miljøforeninger, senterforeninger og Grønland Vel. Forumet har arrangert folkemøter og diskutert arbeidsformer og hvordan miljømålene skal konkretiseres. Kommunen ønsker altså at befolkningen skal trekkes aktivt inn i utviklingen av bydelen, og at befolkningen deltar aktivt i prosesser og debatter om større byutviklingsprosjekter. Men i en uhøytidlig spørreundersøkelse var det bare to av 25 tilfeldig forbipasserende på Grønland, som hadde hørt om den lokale agendaen LA21.  Bare en av de to visste konkret hva som inngår i agendaen.

En samlet bydel 

Grønland er en av delbyene i Gamle Oslo. I 2009 bodde det 7788 personer på Grønland. Av disse var 3982 personer uten innvandrer bakgrunn, 666 personer med en annen vestlig bakgrunn, mens de resterende 3982 personene hadde en ikke-vestlig bakgrunn. Dette fører naturligvis til mange forskjellige kulturer og synspunkter. Sosialforskeren Randi Helene Østerhagen, som er bosatt på Kampen i Oslo, mener det er viktig at kommunen samler befolkningen mot et felles mål. 


- Bydel Oslo har en svært sammensatt befolkning, unge og gamle, norske og innvandrere, rike og fattige. Vi er som en stor smeltedigel. Jeg tror at det er fint for alle at vi har et felles mål å samle oss gjennom. Dette skaper en tilhørighet på tross av forskjellige bakgrunner. Jeg synes kommunen gjør en viktig jobb i å forsøke å samle folket rundt miljøspørsmålene, men jeg savner mer informasjon. Folk flest er nok ikke klar over at vi har en miljøagenda en gang, mener Østerhagen.

Stengt for kommentarer.