Miljøbevisste beboere skaper kapasitetsproblemer

7. juni 2010 10:54 av Elin Evanger 

Med en økning på over 12 000 besøkende årlig, sliter miljøstasjonen i Sofienbergparken med å få plass til alt avfallet.

Miljøstasjonen i Sofienbergparken sliter med å få plass til alt avfallet. Foto: Elin Evanger

Miljøstasjonen i Sofienbergparken sliter med å få plass til alt avfallet. Foto: Elin Evanger

– Det bare øker og øker. Vi begynner faktisk å få et kapasitetsproblem, forteller Jørn Iversen, assistent i Sofienbergparken miljøstasjon.

Miljøstasjonen er plassert i enden av Sofienbergparken, og Iversen tror plasseringen av stasjonen er en viktig faktor som spiller inn på den stadig økende pågangen.
– Folk vil ha det lettvint. Hvis ikke hiver de søpla si i en grøft. Ved at vi ligger tilgjengelig midt i sentrum slipper folk å kjøre lange veier for å bli kvitt avfallet sitt.

Bare i fjor var 13 000 besøkende innom for å avlevere blant annet 49 680 kilo elektronikk, 170 940 liter metall, 375 780 liter papir, 273 120 liter plast, og 54 000 liter med klær. Slike mengder med avfall krever plass. Når stasjonen i tillegg huser maskiner og containere til større gjenstander, begynner plassen å bli knapp.

En suksess

Som et ledd i opprustningen av utemiljøet i bydel Grünerløkka, ble miljøstasjonen etablert i 2002. I dag drives stasjonen av bydelen i regi av Bydelsrusken, og avdelingssjef Øyvind Rydland mener bydelens tetthet har gjort miljøstasjonen til en suksess.
– Grünerløkkas tetthet, med korte avstander, gjør det enklere for beboere å få avlevert avfall og søppel.

170 940 liter metall ble avlevert stasjonen i fjor. Foto: Elin Evanger

170 940 liter metall ble avlevert stasjonen i fjor. Foto: Elin Evanger

Likevel tror han ikke at miljøstasjonens plassering forhindrer forsøpling i bydelen, for å rydde opp i det problemet må det settes i gang andre tiltak. Men han mener helt og holdent at det minsker forsøpling av spesialavfall og andre gjenstander som ikke hører hjemme i naturen.

Mini-gjenbruksstasjon

I tillegg til å være en stasjon for søppel, er miljøstasjonen i Sofienbergparken også en mini-gjenbruksstasjon. Ukentlig leverer stasjonen flere kubikk med klær til Fretex, og Iversen kan fortelle at de jevnlig sjekker avfallet som leveres inn. Har det fortsatt en bruksverdi settes det til side slik at personer som har behov for det kan registrere seg, og hente ut det de måtte ønske. Rydland er likevel kjapt ute med å påpeke at de ansatte ikke har mulighet til å ta med seg verdier fra stasjonen.
– Når ting leveres inn til stasjonen er det kommunens eie, så vi er strenge på at de riktige papirene skal fylles ut og levers inn, før noen går avgårde med ting.

Fra nedleggelse til utvidelse
Da bydelens budsjettforslag for 2010 ble lagt fram like før jul, hang miljøstasjonen i en tynn tråd. Med et redusert budsjett så det ut til at stasjonen var avhengig av ekstern finansiering for å kunne holde driften i gang. Dette ble likevel ikke tilfelle da Ruskengeneral i kommunen, Jan Hauger, spyttet inn noen hjelpende kroner. Nå snakkes det istedet om en mulig utvidelse av miljøstasjonen.

– Vi ser på et større området på Kampen. Og også mulighetene for å etablere lignende stasjoner i andre bydeler. Men miljøstasjonen i Sofienbergparken vil uansett fortsette å drifte, kan Rydland forsikre.

Stengt for kommentarer.